• دومین بنیاد فرزانگان همدان با هدف تکریم سالمندان راه اندازی شد

    دومین بنیاد فرزانگان همدان با هدف تکریم سالمندان راه اندازی شد

    به گزارش ایلنا از همدان، محمدمهدی شاهقدمی با اشاره به برگزاری اولین مجمع هیأت امنای بنیاد فرزانگان دو استان همدان گفت: امروز، استان همدان صاحب دومین بنیاد فرزانگان شد. وی ادامه داد: بنیاد فرزانگان با هدف جلب مشارکت سالمندان، اعضای خانواده و افراد داوطلب و خیر، در کنار حمایت‌ها و مساعدت‌های مالی دولت در جهت