• لزوم نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت در همه شئون زندگی

    لزوم نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت در همه شئون زندگی

    استاندار لرستان گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید در همه شئون زندگی نهادینه شود و این مهم باید در سرلوحه امور قرارگیرد. فرهاد زیویار در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان با بیان اینکه  لازم است بین مناسبت های مختلف دینی و مذهبی ارتباط برقرار کنیم  اظهار داشت :  اصل و اساس